Osnovna planinarska obuka

PSK „BALKAN“  ORGANIZUJE OSNOVNU PLANINARSKU OBUKU

Cilj osnovne planinarske obuke je upoznavanje sa najosnovnijim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji, a takođe je i polazište za viši oblik obuke.

Šta je planinarstvo ?

Planinarstvo je vrlo širok pojam koji obuhvata gotovo sve čovekove delatnosti direktno i indirektno vezane za kretanje i boravak u planinama. To nije besciljno lutanje po nepristupačnim zabitima i osvajanje vrhova s kojih će planinar i onako ubrzo morati sići, već način i stil života, čitav niz aktivnosti koje savremenom čoveku život čine zanimljivijim, zdravijim i nadasve lepšim. Odlazak u prirodu, druženje i kretanje na čistom planinskom vazduhu predstavlja aktivan oblik odmora koji planinara ispunjava osećajem zadovoljstva i novim doživljajima.


Obuka za penjanje uz stenu


Obuka će biti realizovana u prostorijama kluba od 20.00 časova prema sledećem programu:

Dan 1.

Predavanja:

 1. istorija planinarstva
 2. planinarska organizacija
 3. priprema za odlazak u planinu
 4. oprema

Dan 2.

Predavanja:

 1. kretanja u planini
 2. osnove topografije
 3. osnove meteorologije

Dan 3.

Predavanja:

 1. planinarska etika, pravila ponašanja, zaštita prirode i Pravilnik o bezbednosti
 2. opasnosti u planini
 3. prva pomoć

Dan 4.

Praktična obuka

Dan 5.

Provera znanja:

 1. test
 2. usmeni
 3. praktični deo ispita


Predavači su vodiči našeg kluba. Uspešnim završetkom osnovne planinarske obuke stiče se uverenje kojim planinar potvrđuje da je upoznat sa najosnovnijim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji.

Zainteresovani planinari PSK „Balkan“ mogu se prijaviti do 15. februara.

Osnovna planinarska obuka je besplatna.

Prijave za obuku pošaljite na meil: pkbalkan.srbija@gmail.com ili na telefon: + 381 64 si2 4440

Send this to friend