ŽLJEB (Žljeb, 2365m, Rusolija, 2383m) I MOKRA GORA (Pogled, 2154m, Beleg, 2142m) 22-24.09.2017.

Filed in Arhiva by on August 23, 2017 • views: 973

Žljeb (2383 m), Crna gora i Mokra Gora (2154), Srbija

PSK „Balkan“ organizuje planinarsku akciju na planine na obodu Metohijske kotline, Žljeb u Crnoj gori, i Mokru Goru u Srbiji. Četiri vrha preko dve hiljade metara, i pogled na Metohiju.


Planina Žljeb je smeštena na prostoru između severozapadnog Kosova i Metohije i istočne Crne Gore. Ona predstavlja deo lanca masiva Prokletija, koji se pruža između Hajle i Mokre Gore. Na padinama planine Žljeb izvire reka Beli Drim. Žljeb takođe stvara jedan od istočnih delova Rugovske klisure. Na planini Žljeb su dva visoka impresivna vrha – viši je Rusolija, visok 2382 metara, dok niži nosi ime Žljeb, visok 2365 metara. Rusolija je prekrivena bujnim šumama i livadama, koje okužuje njen vrh.


petak, 22. septembar

– polazak u 22.00 časa iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– vožnja preko Kraljeva, Novog Pazara i Rožaja do prevoja Kula

subota, 23. septembar

– prelazak Crnogorske granice i ulazak u međugranično područje
– priprema i polazak na uspon
– uspon na dva vrha Žljeba, Žljeb(2365m) i Rusolija (2383m) sa kojih se pruža odličan pogled na Metohiju i Hajlu
– povratak na polaznu tačku
* očekivana dužina staze je oko 16 km, a ukupan uspon oko 1200 m
– vožnja do Novog Pazara, smeštaj i noćenje


Mokrа gorа je druga najviša planina Centralne Srbije jer je njen najviši vrh Pogled (2154m) najviši posle Midžora (2169m) na Staroj planini. Nаlаzi nа jugozаpаdu Srbije, nа sаmoj аdministrаtivnoj grаnici sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohijа, između Ibrа i Belog Drimа. Pripada planinskom vencu Prokletija Na njoj se nalazi razvođe između crnomorskog i jadranskog sliva. Uz sаmu plаninu se pružа i jezero Gаzivode koje je nаstаlo pregrаđivаnjem reke Ibаr. Odlikuje je gotovo netаknutа prirodа. Sa ove planine pruža se lep pogled na celu Metohijsku kotlinu, kraj Drenicu, planine Prokletije, Hajlu, Kopaonik, Goliju itd


nedelja, 24. septembar

– ustajanje u ranim jutarnjim časovima
– vožnja do sela Draga i do planinarskog doma PSD Sandžak, odakle krećemo na uspon
– uspon na vrhove Mokre Gore, Pogled (2154m) i Beleg (2142m)
– povratak istom stazom
* dužina staze je oko 15km, a ukupan uspon oko 900m
– povratak za Beograd u koji stižemo u kasnim večernjim satima


 

OPREMА: stаndаrdnа planinarska, prilаgođenа vremenskim prilikаmа

CENА: 45 evra (u cenu su uključeni prevoz, osiguranje i noćenje); akontacija za akciju je 30 evra

INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično u prostorijama PSK „Balkan“; uz prijavu dostaviti broj lične karte ili pasoša, broj planinarske knjižice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu i naziv kluba čiji ste član

VAŽNE NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; od svih učesnika akcije očekuje se dobra psihofizička pripremljenost; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti

 

VODIČI:  Aleksandar Mijatović, br. telefona +381 64 359 94 63, imejl adresa: mijat034@gmail.com

Goran Savić, br. telefona +381 64 224 12 75, imejl adresa: goransavicbre@gmail.com